НАЙ-ГОЛЕМИЯТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ОСВЕТЛЕНИЕ • ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И ЛАМПИ ЗА ДОМА • НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ • БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА(при поръчка над 100 лв)
Език Български
Добре дошли в нашия магазин!

Категории

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на електронен магазин на Сити Лукс ООД
 
Общи условия
1. Настоящите условия целят да информират потребителите и клиентите за правата и  отговорностите им при използване на електронния магазин, и/или при разглеждане на уебсайта.
2. При направа на Поръчка, настоящите общи условия имат силата на договор, обвързващ потребителя, от една страна, наричан за краткост КЛИЕНТ  и Сити Лукс ООД, от друга страна, наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.
3. Договорът между КЛИЕНТА И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се счита за сключен от момента на направата на поръчката.
 
Предмет на услугата, предоставяна от Сити Лукс ООД.
1. Сити Лукс ООД дава на потребителите възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на стоките, представени в настоящия електронния магазин .  
2. Сити Лукс ООД предоставя детайлна информация за стоките и услугите, които предлага.
 
Промени
1. Сити Лукс ООД си запазва правото да извършва промени в информацията и цените на продуктите представени в електронния магазин, без предварително анонсиране.
2. Сити Лукс ООД си запазва правото да извършва промени в общите условия, публикувани в настоящия електронен магазин, без предварително анонсиране.
 
Поръчка
1. Поръчка може да направи всеки пълнолетен потребител, който е попълнил точно и цялостно съответната форма за поръчка. 
2. Чрез натискане на бутона "Поръчка” Kлиентът  създава електронен документ, който представлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С това си действие, Клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.  Електронният  документ представлява договор за предостявяне на продукти и услуги, които Клиентът заявява чрез своята поръчка към Изпълнителя.
3. При поръчка, КЛИЕНТЪТ  попълва  основните данни според формуляра за поръчка в електронния магазин. Клиентът  задължително посочва име, фамилия, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация прави поръчката невалидна.
4. При поръчка направена от непълнолетно лице, родителят или настойникът поема отговорност за поръчката, и заплаща поръчаната стока, доставката и всички други разходи, свързани с поръчката.
 
Цени и Доставка
1. Всеки продукт в електронния магазин е с обозначена цена.
2. Указаната цена е за един брой, в лева, с включен ДДС. В крайната сума на поръчката се включва и цена за доставка.
3. Цените за транспорт(доставка) се определят спрямо теглото на продуктите. Таблицата с различните цени спрямо килограмите на продуктите е достъпна в меню "Условия на доставка", което се намира в долната част на всяка страница на електронния магазин.  При поръчка на два или повече продукта общото тегло се калкулира автоматично и се отразява в графа „Доставка”.
4.  Плащането на услугата/продукта се осъществява чрез „Наложен платеж”, който допълнително се начислява върху стойността на продуктите в размер на 1 % от стойността на стоките/услугите.
5. Застраховка - Сити Лукс ООД поема за своя сметка таксата за застраховка на пратките.
6. Доставката се извършва от куриерска фирма на адрес, посочен от Клиента, който  се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от клиента.
7. Ако КЛИЕНТЪТ е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (клиентът, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.
   
Права на страните
1. Права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
а) Сити Лукс ООД има право да разполага с данните на Клиента, които са му предоставени доброволно и предварително от Клиента в момента на направа на поръчка. Тази информация би могла да бъде използвана от Изпълнителя в случай на възникване на правен спор.
б) да изпраща месечни бюлетини  на регистрираните си клиенти с цел да предложи информация относно свои стоки или услуги
в) да прекрати регистрация на недобросъвестен Клиент
2. Права на КЛИЕНТА
а) според изискванията на Закона за Защита на Потребителите, КЛИЕНТЪТ  има право да се откаже от сключения във връзка с конкретна поръчка договор в срок от 7 (седем) работни дни от сключването му. Желанието  за отказ следва да бъде изпратено до Сити Лукс ООД на електронната поща: citylux_shop@mail.bg
б) ако  в рамките на тези седем дена е осъществена доставка от куриер, КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати разходите по доставка на стоката, а стоката да върне за своя сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в оригинална, неразпечатана опаковка.
 
 
Задължения на страните
1. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
а) да съхранява личните данни на КЛИЕНТА по указания в меню „ Защита на личните данни” начин
б) да предостави на Клиента поръчаната от него стока в указания срок.
в) да изпълнява съвестно задълженията си във връзка предмета на дейност на електронния магазин.
2. Задължения на КЛИЕНТА:
а)да посочи коректна информация при попълване на своята Поръчка
б) да заплати цената на направената поръчка , както и да получи стоката;
в)да не посочва невярна информация, или частична информация
г) да не използва недобросъвестно каквато и да е информация, получена от електронния магазин
 
Отговорности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. Сити Лукс ООД не носи отговорност за възможни неточности в  информацията, или ненавременно коригирана информация за своите продукти и услуги, както и не носи отговорност за евентуални пропуснати ползи или елементарни вреди свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на електронния магазин.
2. Изложената в електронния магазин информация е в съответствие с действащото българско законодателство, ползването й от страна на клиентите и потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
3. Сити Лукс ООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при прекъснат достъп до електронния магазин.

Количка

Количката е празна.

Lampi.bg във Facebook